Smita Avasthi

Smita Avasthi
Position: 
Senator
Department: 
Library & Info Resources
(707) 524-1839

Area: 6

Term: 2018-2020